Foto: which.co.uk

Nestkastenwerking

Onze vrijwilligers

VRIJWILLIGERS

Een nestkastenwerking is natuurlijk niets zonder zijn enthousiaste vrijwilligers die elke week tijdens het broedseizoen en de schoonmaak hun vrije tijd inzetten voor onze holenbroeders.


(Op de foto staan niet alle vrijwilligers)

WERKING

Allereerst moeten er natuurlijk nestkastjes opgehangen worden. Deze worden zo opgehangen dat ze voor ons niet ver van een begaanbaar pad hangen zodat we ze nadien makkelijk kunnen controleren. De kastjes worden onderling ook ver genoeg uit elkaar gehangen om zo geen territorium-conflicten te hebben van broedende vogels onderling. De nestkastjes blijven het hele jaar door hangen en worden waar nodig hersteld of vervangen door een nieuwe.

 

In totaal hebben we 270 nestkastjes ophangen:

174 in gebied Blekerheide

96 in gebied Sahara.


In het voorjaar tijdens het broedseizoen word er wekelijks langs de nestkastjes gegaan, de ene week Blekerheide de andere week de Sahara, om op te maken of deze bewoond zijn, welke vogels het nestkastje bewonen, hoeveel eitjes er gelegd worden, hoeveel jongen er geboren worden en hoeveel jongen er uitvliegen. In het najaar worden de nestkastjes proper gemaakt en onderhouden zodat de vogels deze in de winter kunnen gebruiken als schuilplaats tijdens de koude dagen.

  

Na elk broedseizoen wordt er dan een uitgebreid verslag gemaakt wordt van de resultaten. Deze worden dan ook overgemaakt aan onze Nationale bond.